متن خبر

روش‌های کاهش انتشار نانو ذرات در فرآیند چاپ سه بعدی

تاریخ : 1396/07/08 تعداد بازدید : 453
مجله علوم و فناوری محیط زیست، پژوهشی با عنوان " ارائه مشخصات و نحوه کنترل انتشار نانو ذرات در فرآیند چاپ سه بعدی " منتشر کرده است. با توجه به آنچه در خلاصه این مقاله بیان شده است، هدف این مطالعه بررسی ویژگی‌های روند انتشار ذرات و ارزیابی روش‌های کنترل و کاهش ذرات به هنگام فرآیند چاپ سه بعدی می‌باشد. 
آزمایشات انجام شده برای تعیین ویژگی‌های ذرات از جمله غلظت، نرخ انتشار، مورفولوژی و ساختار شیمیایی ذرات در محفظه‌ دما ثابت و با استفاده از هفت ماده ترموپلاستیکی متفاوت و تحت شرایط پیشنهادی سازنده، انجام می‌شود. هشت ترکیب مختلف از روش‌های کنترلی از جمله استفاده از محفظه ایزوله، مکش با فن خارجی، فن تهویه محفظه و چندین نوع فیلتر نیز مورد بررسی قرار گرفت. 
براساس این مقاله، از میان هشت روش کنترلی آزمایش شده، استفاده از محفظه بسته به همراه فیلتر با کیفیت برای ذرات هوا (HEPA) بیشترین کارایی (%9/99 ) را در حذف نانو ذرات داشته است. طبق توصیه پژوهشگران این پروژه، برای کاهش انتشار نانو ذرات، کارآمدترین روش‌ها، استفاده از محفظه بسته اطراف چاپگر به همراه فیلتر مناسب، استفاده از موادی که قابلیت انتشار کمی دارند و کار در دمای پایین می‌باشد.