متن خبر

مشارکت ایران در نشست بین المللی مقایسات بین آزمایشگاهی اندازه گیری نانوذرات

نشست تخصصی مربوط به برنامه بین المللی مقایسه بین آزمایشگاهی اندازه گیری نانوذرات، با حضور نماینده ایران در بانکوک برگزار شد.
تاریخ : 1397/07/04 تعداد بازدید : 283

نشست تخصصی مربوط به برنامه بین المللی مقایسه بین آزمایشگاهی اندازه گیری نانوذرات، با حضور نماینده ایران در بانکوک برگزار شد. این کارگاه روز دوشنبه دوم مهرماه سال ۱۳۹۷ به میزبانی مرکز ملی فناوری نانو تایلند (NANOTEC) با حمایت فروم آسیایی نانو (ANF) و با حضور نمایندگان ۱۷ مرکز تحقیقاتی از 7 کشور ایران، انگلستان، تایلند، اندونزی، مالزی، تایوان و فیلیپین برگزار شد.

 

 در سال جاری مقایسه بین آزمایشگاهی اندازه گیری نانوذرات با استفاده از روش های پراکندگی نور پویا(DLS)، میکروسکوپ نیروی اتمی(ANF)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) با مدیریت مرکز NANOTEC تایلند با حضور 7 کشور انجام شد که از ایران دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه صنعت نفت، مرکز تحقیقات رازی و بنیاد علوم کاربردی رازی شرکت داشتند. این کارگاه تخصصی با هدف بررسی نتایج این مقایسه بین آزمایشگاهی، آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و ارائه خدمات آزمایشگاه های شرکت کننده در حوزه اندازه گیری و تعیین مشخصات نانوذرات برگزار شد.

در ابتدا وی ان فو از مدیران مرکز اندازه گیری و استاندارد (CMS) به موضوع اندازه گیری و استاندارد در بخش توسعه کیفی محصولات پرداخت.

 

 

در ادامه ویکتوریا کولمن از موسسه ملی استاندارد استرالیا در بخش چگونگی اندازه گیری نانوذرات مطالبی را ارایه کرد. وی درباره روش های صحیح اندازه گیری و محاسبات، راهبردهای محاسبات عدم قطعیت و وابستگی برخی اندازه گیری ها به روش انجام آزمون پرداخت و نکات کلیدی درباره اتخاذ راهبرد صحیح در حوزه اندازه گیری ارایه کرد. کولمن نتایج مختلفی از آزمون های انجام شده با روشهای استاندارد را با هم مقایسه کرد و در نهایت اهمیت انتخاب راهبرد صحیح اندازه گیری را به حضار نشان داد.

 

 

درادامه، جاریا بوجاررن مدیر گروه نانومترولوژی در موسسه ملی مترولوژی تایلند درباره تاثیر مقایسه های بین آزمایشگاهی در کیفیت اندازه گیری مراکز به سخنرانی پرداخت.

در نوبت عصر، نمایندگان کشورها به ارایه نتایج مقایسه های بین آزمایشگاهی خود پرداختند. نماینده ایران از طرف شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در این نشست تخصصی حضور یافته و نتایج 4 مرکز ایرانی شرکت کننده در این مقایسه بین آزمایشگاهی را ارایه کرد.

پس از ارایه نتایج کشورها، بحث و گفتگو درباره چگونگی انجام آزمون ها و تحلیل نتایج صورت گرفت و در ادامه وی ان فو از مرکز CMS خلاصه ای از نتایج مقایسه های بین آزمایشگاهی انجام شده در دوره قبل را ارایه کرد.

 

 

 

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۴ آزمایشگاه کفا، پژوهشگاه صنعت نفت و پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی در مقایسه بین آزمایشگاهی که توسط ANF برگزار شده بود شرکت داشته و این دومین حضور نمایندگان ایران در مقایسه آزمایشگاهی بین المللی است.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، مقایسه‌ی بین آزمایشگاهی بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد.