متن خبر

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه (DLS)

دوره آموزشی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه پراکندگی نور پویا (DLS) برگزار شد.
تاریخ : 1397/11/01 تعداد بازدید : 671

دوره آموزشی  تخصصی ارزیابی عدم قطعیت اندازه گیری برای آزمون پراکندگی نور پویا 29 و 30 دی ماه با میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

کمیته استاندارد سازی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، به منظور به‌روزرسانی و ارتقای سطح دانش و آگاهی کارشناسان آزمایشگاه‌های مرتبط و همچنین ارتقای کیفیت نتایج اندازه گیری ها در حوزه فناوری نانو و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در ارائه نتایج اندازه گیری، دوره آموزشی تخصصی ارزیابی عدم قطعیت در اندازه‌گیری با دستگاه DLS را برگزار کرد.

شناخت اصول و فنون تخمین عدم قطعیت در اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، معرفی منابع و استانداردهای مهم مربوطه و توانایی کار با نرم‌افزار‌های تخصصی برای محاسبه عدم قطعیت در تعیین توزیع اندازه ذرات با دستگاه DLS، از اهداف اصلی این دوره بود .

در این دوره آموزشی، آشنایی و کسب مهارت کار با نرم افزار QMSys GUM‌ برای محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری در آزمون DLS به مدت 16 ساعت تدریس گردید.

از جمله سرفصل‌های آموزش داده شده در این دوره، موارد زیر را می‌توان نام برد:

1.     آشنایی با مفهوم عدم‌قطعیت در اندازه‌گیری

2.     مراحل محاسبه و تخمین عدم‌قطعیت

3.     معرفی روش های تخمین و محاسبه عدم‌قطعیت

4.     محاسبه عدم‌قطعیت با نرم افزار QMSys GUM

5.     محاسبه عدم‌قطعیت در توزین

6.     محاسبه عدم قطعت در اندازه‌گیری حجم

7.     محاسبه عدم‌قطعیت برای تعیین غلظت یک محلول

8.     محاسبه عدم‌قطعیت برای اندازه‌گیری دما

9.     محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین اندازه‌ ذارت با دستگاه پراکندگی نور پویا (DLS) برای یک نقطه

10.   محاسبه عدم‌قطعیت در آزمون تعیین اندازه‌ ذارت با دستگاه پراکندگی نور پویا (DLS) برای کل گستره اندازه‌گیری

11.   روش مونت کارلو برای محاسبه عدم‌قطعیت

12.    گزارش‌دهی‎ ‎عدم‌قطعیت

13.     منابع و مراجع

شایان ذکر است در این دوره آموزشی دو روزه، 22 نفر از کارشناسان آزمایشگاه DLS عضو در شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، حضور داشتند.