همکاری با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
روز چهارشنبه 23 دی ماه 88 یک تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران امضا شد.
هدف این تفاهم‌نامه که به امضای دبیر ستاد فناوری نانو و رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید، همکاری در تدوین، توسعه و نظارت بر استانداردهای فناوری نانو در کشور است.
اهم موضوعات تفاهم‌نامه شامل موارد زیر است:
تدوین استانداردهای ملی فناوری نانو با توجه به اولویت‌های کشور
مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی تدوین استانداردهای فناوری نانو
توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای تدوین و نظارت بر استاندارهای محصولات فناوری نانو در کشور
با امضای این تفاهم‌نامه گام‌های مؤثرتری در جهت تدوین، توسعه و نظارت بر استانداردهای مورد نیاز کشور برداشته خواهد شد.
برای دریافت فایل کامل تفاهم‌نامه اینجا کلیک کنید.