اخبار ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

شروع تدوین استاندارد ملی استفاده از نانوحباب در تصفیه آب و پساب

با توجه به تولید تجهیزات نانوحباب در حوزه تصفیه آب و فاضلاب توسط چند شرکت داخلی ، تدوین استاندارد ملی در این حوزه ضروری می باشد. به منظور طرح موضوع و بحث و بررسی الزامات و ملاحظات جلسه اولیه در روز دوشنبه مورخ ۲۷ شهریورماه در محل ستاد نانو برگزار گردید.

مقالات و گزارش‌ها

۳۱ مرداد ۱۴۰۲

معیارهای اعتبارسنجی مدل های QSAR مورد استفاده در فناوری نانو

مدل‌سازی QSAR راهی برای برآورد ویژگی‌های مربوط به خطر یا مواجهه با آن است. این برآورد می‌تواند در بستر ارزیابی ریسک یا بخشی از رویکرد «طراحی ایمن» باشد و از آن می‌توان برای پیش‌بینی ویژگی‌های متعددی مانند میزان سمّیت نانوذرات تازه‌طراحی‌شده استفاده کرد. 

درباره گروه استاندارد و ایمنی

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان متولی رسمی توسعه فناوری نانو در کشور، از همان سال‌های آغازین تشکیل خود، به موضوع استاندارد و ایمنی فناوری نانو توجه نمود و یک گروه داخلی با عنوان «کـمیـته اسـتانـداردسازی فنـاوری نـانو» را ایجاد کرد. با توسعه برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد در زمینه استاندارد و ایمنی، این کمیته توسعه پیدا کرد و با آغاز اجرای دومین سند راهبردی ملی توسعه فناوری نانو کشور به «گـروه اسـتانـدارد و ایـمـنی» تبدیل شد. فعالیت گروه استاندارد و ایمنی، از طریق همکاری با مراکز تخصصی و کارشناسان معتبر و در قالب اسناد بین سازمانی، کارگروه‌های ویژه و کمیته‌های مشترک، جلسات تخصصی، رویدادها و همایش‌ها، حمایت از طرح‌ها و مسابقات و ... انجام می‌پذیرد. فعالیت گروه استـــاندارد و ایمنی، تاکنون دستاوردهای قابل توجهی همچون: رتبه بالای کشور در جهان به لحاظ تدوین و انتشار استانداردهای ملی و بین‌المللی فناوری نانو، اعتبار و نفوذ کشور در مجامع ملی و بین‌المللی مرتبط با استاندارد و ایمنی فناوری نانو، تقدیر از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به عنوان کمیته فنی استاندارد نمونه کشــوری و ... به همراه داشته است.

فعالیت‌ها


تعداد استانداردهای ملی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای ملی

تعداد استانداردهای بین المللی تدوین شده

رتبه جهانی در تدوین استانداردهای بین المللی

همکاری‌ها